O autorze
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od 18 roku życia przedsiębiorca. Założyciel, współwłaściciel i członek zarządu jeleniogórskiego biura podróży Big Blue - na początku lat dwutysięcznych największego polskiego biura podróży, które zbankrutowało w wyniku błędów lub celowego działania organów skarbowych. Na podstawie historii upadłości jego firmy napisano książkę pt. "EGZEKUCJA BANKRUTA - Rozprawa o Prawie do Bezprawia". Prowadzi też bloga poświęconego tej historii pt. "Słowo Bankruta". Razem z kilkunastoma bohaterami programu "Państwo w Państwie" TV POLSAT założył Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012.
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Drakońska sankcja akcyzowa w Trybunale Konstytucyjnym

11 lutego 2014r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie sprawa tzw. „olejarzy”. Trybunał ma stwierdzić czy ponadnormatywne obłożenie stawką akcyzy z powodu opóźnień w składaniu zestawień oświadczeń przez setki drobnych przedsiębiorców, jest zgodne z Konstytucją RP? Ta sprawa jest nie tylko kluczowa ze względu na dużą skalę fiskalnej opresji. Ta sprawa jest niezwykle istotna ze względu na właściwą ocenę̨ sposobu rozumienia i interpretowania konstytucyjnych praw obywatelskich przez organa władzy publicznej.

Rozprawa odbędzie w Trybunale Konstytucyjnym pod sygnaturą P 24/12- wokanda, dnia 11 lutego 2014 rok o godz. 13:00.
Trybunał konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art.89 ust 16 w związku z art. 89 ust14 ustawy z dn. 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym z art. 2 i art. 31 ust 3 Konstytucji RP, w zakresie stosowania stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opalowy, określonej w art. 89 ust 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia z przepisu art. 89 ust 14 ustawy o podatku akcyzowym.
Drakońska sankcja akcyzowa
Pomimo spełnienia materialnoprawnego wymogu dla zastosowania niższej akcyzy, ze względu na przeznaczenie towaru tj. możliwości kontroli obrotu i użycia oleju na cele opałowe podatnicy muszą płacić́ akcyzę̨ według drastycznie wysokiej stawki (niecałe 2 zł do każdego sprzedanego litra oleju opałowego), tylko i wyłącznie z uwagi na niedopełnienie jednego z obowiązków formalno-ewidencyjnych, w postaci terminowego złożenia miesięcznego zestawienia oświadczeń. Nałożenie tak dużej i nie kalkulowanej w cenie daniny akcyzowej, całkowicie i błyskawicznie niszczy małe i średnie firmy. Obowiązujące przepisy budzą istotne wątpliwości konstytucyjne. Chodzi przede wszystkim o proporcjonalność zastosowanego przez ustawodawcę smrodka nadmiernie penalizującego, drobne w istocie, niedopatrzenia podatników.
Zaznaczyć należy, że zestawienia jak również̇ ich terminowe złożenie nie mają wpływu na stan faktyczny, czyli na właściwe i zgodne z ustawą przeznaczenie sprzedawanego oleju opałowego.
Trwa ładowanie komentarzy...