O autorze
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od 18 roku życia przedsiębiorca. Założyciel, współwłaściciel i członek zarządu jeleniogórskiego biura podróży Big Blue - na początku lat dwutysięcznych największego polskiego biura podróży, które zbankrutowało w wyniku błędów lub celowego działania organów skarbowych. Na podstawie historii upadłości jego firmy napisano książkę pt. "EGZEKUCJA BANKRUTA - Rozprawa o Prawie do Bezprawia". Prowadzi też bloga poświęconego tej historii pt. "Słowo Bankruta". Razem z kilkunastoma bohaterami programu "Państwo w Państwie" TV POLSAT założył Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012.
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

NIEPOKONANI 2012 postulują do Premiera o odwołaie Prokuratora Generalnego!

Warszawa, 11.07.2013 – Zarząd Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 postanowił przekazać na ręce Prezesa Rady Ministrów otwarty list, w którym zwraca się z postulatem o wszczęcie procedury odwoławczej Prokuratora Generalnego – Andrzeja Seremeta.

Premier Donald Tusk otrzymał w liście otwartym skierowanym do niego przez Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012, zarówno podstawę prawną jak i wystarczające uzasadnienie, aby taki wniosek mógł złożyć w Sejmie.
Dla potrzeb uzasadnienia swojej inicjatywy obywatelskiej stowarzyszenie przytacza przykład działalności prokuratora Romana Pietrzaka z Prokuratury Apelacyjnej
w Katowicach. Warto przypomnieć, że od zeszłego roku media dość szeroko i szczegółowo opisywały historię Krzysztofa Stańki, przedsiębiorcy z Turawy k/Opola, który został najpierw pomówiony przez świadka koronnego o pseudonimie „Gruby”, a później niesłusznie aresztowany na 27 miesięcy. Wszystkie te działania, których inicjatorem był prokurator Pietrzak, nie wzbudziły w Prokuraturze Generalnej najmniejszych nawet wątpliwości. Ustami rzecznika Prokuratury Generalnej odniesiono się do wniosków o wszczęcie procedury dyscyplinarnej – „w ocenie Prokuratury Generalnej nie ma podstaw do podejmowania kroków dyscyplinarnych zarówno wobec prokuratora Romana Pietrzaka jak i jego przełożonych” (Rzeczpospolita – 14.06.2012).
Stowarzyszenie NIEPOKONANI 2012 nie przyjmuje do wiadomości twierdzeń, że ta sytuacja, choć bulwersująca, jest jednostkowa i jako taka nie zasługuje na ocenę całości pracy prokuratora Romana Pietrzaka. Piętnowanie publicznych funkcjonariuszy, których ustawowo zapisane powinności zobowiązują do ochrony podmiotowych praw obywatelskich i zagwarantowania praworządności nie jest intencją stowarzyszenia Niepokonani 2012.
Jednakże, organizacja występująca w imieniu dziesiątek tysięcy Polaków, poszkodowanych
i pokrzywdzonych przez instytucje państwowe, nie może pozostawać bierna w sytuacji, kiedy prokuratorzy w sposób całkowicie bezpodstawny, kierują wnioski aresztowe, wymuszając niejako na sądach orzekanie wielomiesięcznych aresztów wobec całkowicie niewinnych obywateli przy jednoczesnym braku reakcji dyscyplinarnej ze strony Prokuratora Generalnego.” – deklaruje Jerzy Książek prezes zarządu Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012.Wspólnie dotarliśmy jeszcze do 23 osób, które najpierw zostały pomówione, potem aresztowane i na koniec bezpodstawnie oskarżone przez prokuratora Pietrzaka.
Nie wiem, co jeszcze musi się stać, aby Prokurator Generalny zaakceptował fakty, że działania jego podwładnego najzwyczajniej w świecie krzywdzą uczciwych ludzi? Ile dowodów należy jeszcze przedstawić, by uzyskać dyscyplinarną reakcję na działania prokuratora Pietrzaka? Ten człowiek powinien już dawno temu zostać odsunięty od pełnionych obowiązków.” – mówi Krzysztof Stańko
Jeżeli Prokurator Generalny nie reaguje na drodze służbowej na szkodliwe działania prokuratora Pietrzaka, to albo nie potrafi właściwie ocenić pracy swoich podwładnych, albo informacje o ich skrajnej niekompetencji do niego po prostu nie docierają. W obu przypadkach jest to zdaniem Stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012 wystarczający powód do odwołania Pana Andrzeja Seremeta z pełnienia funkcji Prokuratora Generalnego.
Trwa ładowanie komentarzy...