O autorze
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od 18 roku życia przedsiębiorca. Założyciel, współwłaściciel i członek zarządu jeleniogórskiego biura podróży Big Blue - na początku lat dwutysięcznych największego polskiego biura podróży, które zbankrutowało w wyniku błędów lub celowego działania organów skarbowych. Na podstawie historii upadłości jego firmy napisano książkę pt. "EGZEKUCJA BANKRUTA - Rozprawa o Prawie do Bezprawia". Prowadzi też bloga poświęconego tej historii pt. "Słowo Bankruta". Razem z kilkunastoma bohaterami programu "Państwo w Państwie" TV POLSAT założył Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012.
FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

RAPTULARZ - miesięcznik pokrzywdzonych

Okładka miesięcznika Raptularz - nr 1/marzec 2013
Okładka miesięcznika Raptularz - nr 1/marzec 2013 Stowarzysznenie NIEPOKONANI 2012
Od początku naszej działalności otrzymujemy prośby o rozmaitą pomoc, a między innymi o pośredniczenie w przekazywaniu do publicznej wiadomości opisów ludzkich krzywd. Są to najczęściej opisy wydarzeń, które pozostawiły bolesne ślady w umysłach i uczuciach obywateli poszkodowanych przez urzędniczy i prokuratorsko-sądowy aparat władzy.

Kierując się jednak przeświadczeniem, że utrzymywanie łączności z poszkodowanymi przez instytucje państwa to uzasadniona racjami społecznymi ważna potrzeba, a zarazem statutowa powinność naszego ruchu, powstał pomysł aby uruchomić stosowane wydawnictwo, dla ciągłego podtrzymywania tej łączności. Do lektury Raptularza zaprasza Jerzy Książek, przezez stowarzyszenia NIEPOKONANI 2012. www.raptularz.net

Szanowni Czytelnicy!

Myśl przewodnia Ruchu Społecznego NIEPOKONANI 2012 została zawarta w zapisie: “PRZYWRÓCIĆ SPRAWIEDLIWOŚĆ”

W celu podkreślenia fundamentalnego znaczenia tego zapisu dla dążeń i oczekiwań członków naszego ruchu, będzie on figurował na tytułowej stronie każdego kolejnego numeru „Raptularza”. Ten zapis to jednocześnie poważna ideowa deklaracja zarządu naszego ruchu. Będzie ona zawsze aktualna i zawsze pierwszoplanowa w pracach zarządu.

Wielokrotnie zgłaszaliśmy swoją gotowość przystąpienia do rozmów i pracy z każdą siłą, która zacznie na poważnie reformować Państwo.Jednak prawdziwej woli przystąpienia do przywracania sprawiedliwości w instytucjach Państwa siłami któregokolwiek środowiska politycznego, w obecnym Sejmie – nie ma i chyba nie będzie do końca jego kadencji. Doskonale pamiętamy te szumne zapowiedzi o przeprowadzeniu reformy administracji państwowej. Miała ona głównie polegać na dokonaniu odnowy moralnej w instytucjach i w organach władzy. Wszystko to miało się dokonać pod nośnym hasłem „zagwarantować obywatelowi przyjazne państwo”.


Te zapowiedzi wielokrotnie powtarzane okazały się w rezultacie obłudnym krętactwem. Przyjazne Państwo to w istocie oszustwo polityczne, podyktowane partyjnymi kalkulacjami wyborczymi.

O konieczności przeprowadzenia tych reform będziemy nieustannie przypominać na stronach „Raptularza”. Będą ujawniane, opisywane i napiętnowane przejawy urzędniczej bezkarności, niedbalstwa i arogancji oraz świadomego manipulowania przepisami prawa, przez funkcjonariuszy państwowych.

Główne wyzwania, jakie podejmie Ruch Społeczny NIEPOKONANI 2012 w dziele przywracania sprawiedliwości w Państwie, zostaną przedstawione krok po kroku, w kolejnych numerach „Raptularza”, w artykułach o stałym tytule – „A miało być inaczej”.

Ten pierwszy numer „Raptularza” poświęcony jest w głównej mierze zjawisku pomówienia i instytucji świadka koronnego, na jakich prokuratorzy formułują swoje częstokroć fałszywe, a tym samym nieuczciwe oskarżenia.

Każdego obywatela, któremu bliskie są dążenia do wyeliminowania niegodziwości w instytucjach naszego Państwa, namawiamy gorąco do czytania „Raptularza”. Poszkodowanych przez Państwo natomiast zachęcamy - napiszcie o sobie – opublikujemy!

Jerzy Książek - prezes stowarzyszenia NIEPOKONANI2012
Trwa ładowanie komentarzy...